English-Turkish translations for banter:

şaka · sohbet · other translations

banter şaka

Hey, according to the Scab Handbook, that's inappropriate banter.

Hey, Grev bozan Sözleşmesine göre bu uygunsuz bir şaka.

Stephen and I communicate a little more subtly suggestive banter, double entendres.

Stephen ve ben biraz kurnazca iletişim kurduk açık saçık şakalar, mecazen konuşmalar.

One afternoon, From the booth, to banter with ryan.

Bir öğleden sonra, kabin itibaren, ryan ile şaka için.

banter sohbet

Because bar banter?

Çünkü barda sohbet