English-Turkish translations for baptize:

vaftiz etmek · other translations

baptize vaftiz etmek

By the way, I think your baby's godfather baptized himself with some bad cologne.

Bu arada, sanırım bebeğinin vaftiz babası kendini kötü bir kolonya ile vaftiz etmiş.

Cousin Laura's baby's being baptized, and there's a party after.

Kuzen Laura'nın bebeği vaftiz edilecek. Ardından da parti var.

And the reason is he got baptized too late.

Ve nedeni de çok geç vaftiz edilmesi.

Click to see more example sentences