English-Turkish translations for barber:

berber · Kuaför · other translations

barber berber

There was a barber and his wife, And she was beautiful,

Bir berber vardı ve bir de karısı Kadın çok da güzeldi

Hey, hey, hey, buddy, that's what we have professional barbers for.

Hey, hey, hey, ahbap, bunun için profesyonel berberler var.

Your husband's a barber.

Senin kocan bir berber.

Click to see more example sentences
barber Kuaför

Liquor store, barber shop, sperm bank.

İçki dükkanı, kuaför, sperm bankası.

My client has a sister who's a barber.

Bir müşterimin kuaför bir kız kardeşi var.

A barber, a good hairdresser.

Bir berber, İyi bir kuaför.