English-Turkish translations for barker:

çığırtkan, çığırtkan. · other translations

barker çığırtkan, çığırtkan.

A street salesman, a funfair barker a layabout from Corsica.

Bir sokak satıcısı, bir lunapark çığırtkanı Korsikalı bir serseri.