English-Turkish translations for barn:

ahır · ambar · samanlık · ağıl · other translations

barn ahır

There are big green fields and a stream and a barn and lots of different animals.

Kocaman yeşil bir alan ve bir dere, ve bir ahır ve pek çok değişik hayvan var.

Since she's been in that barn, we have a family.

O, o ahıra girdiğinden beri, bizim bir ailemiz var.

I see a farm Mm-hmm? With a red barn.

Kırmızı bir ahırı olan bir çiftlik görüyorum.

Click to see more example sentences
barn ambar

What a beautiful barn.

Ne güzel bir ambar.

A real farm, with a red barn and silos and pigs and chickens.

Kırmızı bir ahır, ambar, domuz ve tavuklarıyla gerçek bir çiftlik.

This lovely old barn is empty.

Bu güzel ambar boş görünüyor.

Click to see more example sentences
barn samanlık

There's another kid lying in the barn.

Samanlıkta yatan başka bir çocuk var.

That boy's hiding in a barn.

O çocuk bir samanlıkta saklanıyor.

Silken couch and hay-filled barn

İpekli döşekler de, samanlık da

barn ağıl

There's a barn.

Bir ağıl var.

There's a thief in that barn.

Şu ağılda bir hırsız var!

This barn smells like horse shit.

Bu ağıl at boku gibi kokuyor.