English-Turkish translations for barnacle:

midye · other translations

barnacle

I am the true spirit of Chatham a drunken fisherman named Barnacle Barb.

Ben Chatham'ın gerçek ruhuyum Barnacle Barb adında sarhoş bir balıkçı.

Evidently, what is true of the barnacle is true of all creatures, even humans.

Besbelli ki, kaya midyesi için doğru olan şey bütün canlılar, hatta insanlar için bile doğru.

That that barnacle! But Raymond wants to talk to you

Bu iğrenç bir olay. ama Raymond seninle konuşmak istiyor.

These guys are more barnacle covered and sunburned than Dee and Frank.

Bu heriflerde Dee ve Frank'ten daha fazla kaya midyesi ve güneş yanığı var.

It's Red Rackham's barnacles!

Bu Kızıl Rackham'ın lombarı.

I liked that barnacle movie.

Ben o midyeli filmi beğenmiştim.

I'm Barnacle Bill the sailor

Ben denizci Barnacle Bill im

Bit of a barnacle himself, really.

Aslında kendisi de bir çeşit kaya midyesi.

Bloody barnacle biter!

Kanlı yapışkan sokucu!

Newly hatched barnacle geese.

Yumurtadan yeni çıkan Yaban Kazları.