English-Turkish translations for barracks:

Kışla, kışla. · other translations

barracks Kışla, kışla.

The casino, barracks, dining hall, rec center, no one alive anywhere.

Kumarhane, kışla, yemek salonu. Hiçbir yerde tek canlı yok.

This is not a barracks!

Burası bir kışla değil.

Two barracks, a gymnasium, a garrison shop, a whorehouse

İki kışla, bir spor salonu, bir garnizon dükkanı, bir kerhane

Click to see more example sentences