English-Turkish translations for barred:

çizgili · parmaklıklı · other translations

barred

What, you mean since a month ago when you left her in a bar?

Ne, yani bir ay önce onu bir barda unuttuğundan beri mi?

More like another job. Until the insurance comes through, the bar is closed.

Daha başka bir gibi. sigorta yoluyla gelene kadar bar kapandı.

What is this, some kind of gay bar?

Bu da ne, bir tür gay barı mı?

I mean, was it a restaurant, or her apartment, or a bar? Now, look.

Yani, bir restoranda mı, onun evinde mi ya da bir barda mı?

First if you do go into a bar, order a cup of coffee and a piece of pie.

İlk olarak eğer bara gidersen bir fincan kahve ve bir parça pasta sipariş et.

I saw them outside the bar and thought it was a bad sign.

Barın dışında onları gördüm ve bunun kötü bir işaret olduğunu düşündüm.

Last night, he just looked like a guy drinking alone in a bar.

Dün gece bir barda tek başına içen bir adama benziyordu.

Do you have some orange juice or a candy bar or something?

Portakal suyu veya şeker gibi bir şey var acaba?

Now, turn around and put your hands on the bar.

Şimdi arkanı dön ve ellerini barın üstüne koy.

In the bar, a child, a little girl She came, and

Barda, bir çocuk, küçük bir kız yanıma geldi ve