English-Turkish translations for barrier:

bariyer · engel · duvar · sınır · set · other translations

barrier bariyer

Yes, everyone around is a policeman This is a police barrier

Evet, çevredeki herkes polis Bu da bir polis bariyeri

There's an inertial confinement laser barrier down there, Which is cool.

Orada bir atalet hapsedici lazer bariyer var ki bu harika.

Defense systems are protected by access barriers.

Savunma sistemleri erişim bariyerleri tarafından korunuyor.

Click to see more example sentences
barrier engel

There's always been a barrier between us, an invisible wall.

Her zaman seninle aramızda bir engel vardı. Görünmez bir duvar gibi.

Now, if there is no language barrier, Freddie.

Dil engeli diye bir şey yok Freddie.

Let's live together like school children without any barriers of caste.

Okul çocukları gibi beraber yaşayalım herhangi bir engel olmadan.

Click to see more example sentences
barrier duvar

There's always been a barrier between us, an invisible wall.

Her zaman seninle aramızda bir engel vardı. Görünmez bir duvar gibi.

Wait, imagine that wall as a barrier between us and a sunny meadow.

Bir dakika, o duvarı bizimle güneşli bir çayır arasında engel olarak düşün.

The barrier construction continues, without delay.

Duvar inşaatı erteleme olmadan devam ediyor.

Click to see more example sentences
barrier sınır

And for some, that barrier is way too thin.

Ve bazıları için bu sınır çok daha ince.

One thin barrier between us.

Aramızda ince bir sınır var.

There is no barrier.

Burada engel, sınır yok.

Click to see more example sentences
barrier set

But this is extremely important stuff to the Great Barrier Reef.

Fakat bu Büyük Set Resifi için çok önemli bir şey.

This is the amazing story of an ever-changing natural miracle, the Great Barrier Reef

Bu, sürekli değişen bir doğal mucizenin harika hikayesi Büyük Set Resifi'dir.

Australia's Great Barrier Reef.

Avustralya'nın Büyük Set Resifi.

Click to see more example sentences