English-Turkish translations for barring:

olmazsa · dışında · başka · other translations

barring olmazsa

First if you do go into a bar, order a cup of coffee and a piece of pie.

İlk olarak eğer bara gidersen bir fincan kahve ve bir parça pasta sipariş et.

Come on, Fred, there's got to be a good bar around.

Hadi ama Fred buralar bir yerde güzel bir bar olmalı.

Marry her and keep quiet especially in a bar.

Evlen onunla ve sessiz ol özellikle barda.

Click to see more example sentences
barring dışında

I saw them outside the bar and thought it was a bad sign.

Barın dışında onları gördüm ve bunun kötü bir işaret olduğunu düşündüm.

Right outside this bar.

Bu barın hemen dışında.

Is just another bar, except without chicks.

Bu sadece bir bar, hatunların olmaması dışında.

Click to see more example sentences
barring başka

More like another job. Until the insurance comes through, the bar is closed.

Daha başka bir gibi. sigorta yoluyla gelene kadar bar kapandı.

All right, we'll find another bar.

Tamam başka bir bar buluruz.

Anything else? BAR No, thank you.

Başka bir şey? Hayır, sağ olun.

Click to see more example sentences