English-Turkish translations for bartender:

barmen, barmen. · barmenlik · other translations

bartender barmen, barmen.

Besides we're looking for a woman named Vera, not Viola, and a PI named Joe, not a former bartender named Jerry.

Hem, biz Vera adında bir kadın arıyoruz. Viola değil. Aradığımız dedektifin adı da Joe, eski barmen Jerry değil.

Bartender! Give me another one!

Barmen bir tane daha ver.

Not just a bartender.

O sadece bir barmen değil.

Click to see more example sentences
bartender barmenlik

Excuse me, Mr. Korsak, is this a good time to talk about the bartending job?

Pardon, Bay Korsak, Barmenlik işini konuşmak için uygun bir zaman için?

Hey, bartender, how could you miss a question about bartending?

Hey, barmen, Nasıl olur da barmenlik Hakkındaki bir soruyu kaçırırsın?

She's bartending at Don Hill's tonight, man.

Bu gece Don Hill's'de barmenlik yapıyor, adamım.

Click to see more example sentences