English-Turkish translations for baseball:

beyzbol · beysbol · other translations

baseball beyzbol

I mean, God gave me a body, ability to play baseball, and that's what I wanted to do, give me everything.

Tanrı bana bir beden ve beyzbol oynamam için yetenek verdi ve ben bunu yapmak istiyordum. Bana her şeyi verdi.

On my fifth birthday, my mama ran off with a baseball umpire named Fred and never came back.

Beşinci doğum günümde annem Fred adında bir beyzbol hakemi ile kaçtı ve bir daha da geri dönmedi.

Hey, Jacob, you play baseball. Right?

Jacob, sen beyzbol oynuyordun, değil mi?

Click to see more example sentences
baseball beysbol

This is, uh, Kenny Powers, professional baseball player. and I got something I wanna say.

Ben Kenny Powers profesyonel beysbol oyuncusu. Ve söylemek istediğim bir şey var.

So I guess it's sort of like baseball, huh?

Yani sanırım bu da beysbol gibi bir şey.

Yeah, she loved sneakers and baseball hats and, yeah, she loved baseball.

Evet, spor ayakkabıları ve beysbol şapkalarını severdi beysbolu da severdi tabii.

Click to see more example sentences