based

There's no secret base and there's definitely no time machine?

Burada gizli üs ve zaman makinesi diye bir şey yok.

The best friend will probably the best wife because a good marriage is based on friendship talent.

Muhtemelen insanın en iyi arkadaşı karısı olur. Çünkü iyi bir evlilik arkadaşlık üzerine kuruludur.

This country deserves to have a military base there.

Bu ülke orada bir askeri üssü hakediyor.

I don't know anything about the base.

Ben üs hakkında hiçbir şey bilmiyorum.

This is not a military base.

Burası askeri bir üs değil.

I do, but I also love my husband, and our relationship is based on honesty.

Anlıyorum ama ben de kocamı seviyorum ve ilişkimiz de dürüstlük üzerine kurulu.

It's a former Soviet training base for nuclear submarine personnel.

Orada nükleer denizaltı personeli için eski Sovyet eğitim üssü var.

I hate you, but I envy you because it's purity, it's marvelous, it's humor based on you.

Senden nefret ediyorum, ama seni kıskanıyorum çünkü bu çok saf, muhteşem. Senin mizah anlayışın.

Yeah, and that's exactly why the base will love her.

Evet, ve işte bu yüzden taban onu sevecektir.

It's a miracle, First Base finally learned something.

Bir mucize gerçekleşti! First Base, sonunda bir şey öğrendi!