English-Turkish translations for basement:

bodrum · bodrum katı · zemin kat · other translations

basement bodrum

Found two bodies in the basement, a local reporter and his producer.

Bodrumda iki ceset bulundu. Bir yapımcı ve yerel bir muhabir.

What about those dead cats down in the basement?

Peki ya bodrumdaki şu ölü kediler ne?

It's a basement, isn't it?

Burası bodrum sonuçta, değil mi?

Click to see more example sentences
basement bodrum katı

Does this building have a basement?

Bu binanın bodrum katı var mı?

Is there a basement?

Bodrum katı var mı?

There's a basement.

Bodrum katı var.

Click to see more example sentences
basement zemin kat

Listen, I've found a basement here.

Burada bir zemin kat buldum.

The basement, sir.

Zemin katta, efendim.

We were in Mrs. Marshack's basement.

Bayan Marshack'in zemin katında kalmıştık.