English-Turkish translations for bash:

parti · indirmek · ezmek · yumruk · deneme · darbe · eğlence · geçirmek · other translations

bash parti

I'm having a little bash tomorrow night.

Yarın akşam küçük bir parti veriyorum.

This evening we're throwing a bash.

Bu akşam bir parti vereceğiz.

Now, Balboni is throwing a birthday bash for Mr. Michael Goldman this evening.

Balboni bu akşam Bay Michael Goldman için doğum günü partisi veriyor.

Click to see more example sentences
bash indirmek

Especially as you're instantly planning Bash's demise.

Özellikle, sen şimdiden Bash'in ölümünü planlarken.

This isn't Bash's fault.

Bu Bash'in hatası değil.

Bash's return has Francis poisoned by jealousy and mistrust.

Bash'in geri dönmesi, Francis'i kıskançlık ve güvensizlikle zehirledi.

Click to see more example sentences
bash ezmek

Head bashed in, wallet stolen.

Kafası ezilmiş, cüzdanı çalınmış.

They bash'em in the head with a big sledgehammer!

Kafalarını kocaman bir balyozla eziyorlar! Bu korkunç.

Consider yourself big people-bashed, sucker.

Seni büyük insanların ezdiğini düşün.

bash yumruk

I had just experienced single-bashing for the new millennium.

Yeni milenyumun bekar yumruğunu daha yeni yedim.

bash deneme

Great bash, Georgie. Yeah, yeah.

İyi deneme, Georgie. evet, evet.

bash darbe

Barney Sloop has his head bashed in, Mr. Gallidos.

Barney Sloop kafasına şiddetli darbe aldı, Bay Gallidos.

bash eğlence

Hey. Tau Sigma Kappa's throwing a bash.

Selam, Tau Sigma Kappa'ların eğlencesi var.

bash geçirmek

This is true of you and Bash as well.

Bu senin için ve Bash için de geçerli.