English-Turkish translations for basic:

temel · basit · esaslı, esas · ana · bazik · other translations

basic temel

There's another one for water for basic life support. What, for a private vault?

Bir de su kolonu var. Temel yaşam desteği için. Özel kasa için mi?

I need something a little more basic.

Benim daha temel bir şeye ihtiyacım var.

I still have basic human rights.

Hala temel insan haklarım var.

Click to see more example sentences
basic basit

Now, this is basic information but very necessary.

Şimdi, bu basit ama çok gerekli bir bilgidir.

It's pretty basic stuff, actually.

Aslında oldukça basit şeyler.

It's a basic scientific principle Hot air rises

Basit bir ilkeye göre: sıcak hava yükselir.

Click to see more example sentences
basic esaslı, esas

Basically, the last two months just never happened for you.

Esas olarak, son iki ay senin için hiç yaşanmadı.

This is basically our neighborhood school.

Esas olarak bizim mahallenin okulu.

Mmm! It's basically amazing.

Mmm! esas olarak harika.

Click to see more example sentences
basic ana

Basically I'm just showing you a tree now.

Şu an size sadece bir ağaç gösteriyorum.

This is our basic chèvre.

Bu bizim ana peynirimiz.

It was a basic choux pastry.

Bu bir ana profiterol pastasıydı.

basic bazik

Lavender, oysters, rosemary and chocolate and your basic caris-root compound.

Lavanta, istiridye biberiye, çikolata ve senin temel bazik kök bileşimin.