English-Turkish translations for bask:

tadını çıkarmak · other translations

We also found translations for word Bask in Turkish.

bask tadını çıkarmak

All the humans are dead, and we Cylons all download, and the universe basks in justice.

Tüm insanlar öldü, ve biz tüm Cylonlar yüklendik, ve kainat adaletin tadını çıkarıyor.

So bask in the moment, dear.

Yani anın tadını çıkar, canım.