English-Turkish translations for bastard:

piç, piçler · herif · pislik · adi · şerefsiz · alçak · aşağılık · serseri · piçin · hergele · alçak herif · puşt · adam · orospu · soysuz · it · köpek · kalp · iti · melez · other translations

bastard piç, piçler

And this time you little bastard, I've got you right where I want you.

Ve bu sefer seni küçük piç kurusu, tam istediğim yerde seni buldum.

Now, listen, you stupid bastard.

İyi dinle, seni aptal piç kurusu.

Bastard, you hear me?

Beni duyuyor musun, piç?

Click to see more example sentences
bastard herif

Leave him alone, you bastard!

Onu rahat bırak seni adi herif!

You bastard, you bastard

Seni piç herif! Piç herif

Leave me alone, bastard!

Bırak beni, aşağılık herif!

Click to see more example sentences
bastard pislik

You did this to me, you bastard.

Bunu bana sen yaptın, pislik herif.

Lee Won Ho, you bastard!

Lee Won Ho, seni pislik!

What a bastard.

Ne pislik ama.

Click to see more example sentences
bastard adi

Leave him alone, you bastard!

Onu rahat bırak seni adi herif!

Where is it, you bastard?

Nerede o, seni adi herif?

We are staying here until this bastard

Bu adi herif gelene kadar burada kalıyor

Click to see more example sentences
bastard şerefsiz

What are you saying, bastard?

Sen ne diyorsun, şerefsiz?

But this bastard killed my brother!

Ama o şerefsiz kardeşimi öldürdü!

The bastard did it every night.

O şerefsiz bunu her gece yapardı.

Click to see more example sentences
bastard alçak

Don't remember what you did last night, you bastard?

Dün gece ne yaptığını hatırlamıyor musun seni alçak?

Get away from me, you bastard.

Benden uzak dur, seni alçak.

You are a miserable, miserable bastard.

Sen sefil ve alçak bir herifsin.

Click to see more example sentences
bastard aşağılık

Come on out you little bastard

Haydi dışarı seni küçük aşağılık

Why did you do that, bastard!

Bunu neden yaptın aşağılık herif!

That bastard shot me.

O aşağılık beni vurdu.

Click to see more example sentences
bastard serseri

Come and get me, you little bastard.

Gel ve beni al küçük serseri.

Not like a bastard.

Bir serseri gibi değil.

Late again, you bastard!

Yine geç kaldın, seni serseri!

Click to see more example sentences
bastard piçin

Yeah, you too are a bastard.

Evet, sen de piçin tekisin!

What are you doing? It's just one blind bastard!

Ne yapıyorsunuz? o sadece kör piçin teki!

You clever, clever, clever bastard.

Sen çok akıllı bir piçin tekisin.

Click to see more example sentences
bastard hergele

It's not easy! Just give me two seconds, all right, you mad bastard!

Bu hiç kolay değil, bana iki saniye ver çılgın hergele!

Answer me, you bastard.

Cevap ver bana, hergele.

He's a clever bastard.

O zeki bir hergele.

Click to see more example sentences
bastard alçak herif

Thanks for the money, you bastard.

Para için sağ ol, alçak herif.

Damn it, what a bastard

Kahretsin, ne alçak herif

And you, Dad, I'll waste you, you bastard!

Ve sen, baba, seni harcayacağım, alçak herif!

Click to see more example sentences
bastard puşt

I've lost another man and that bastard thinks it's funny.

Bir adam daha kaybettim ve bu puşt komik olduğunu sanıyor.

Stop it, bastard!

Kes şunu puşt!

Bastard! I'm a spy!

Ben bir casusum puşt!

Click to see more example sentences
bastard adam

I've lost another man and that bastard thinks it's funny.

Bir adam daha kaybettim ve bu puşt komik olduğunu sanıyor.

By the way this man was a real selfish bastard.

Bu arada bu adam gerçekten bencil bir serseri.

The fox is nice. but he's a bastard.

Tilki çok iyi, ama adam tam bir piç.

Click to see more example sentences
bastard orospu

That's my girl, bastard!

O benim kızım, orospu çocuğu!

This bastard and his whore mother

Bu piç ve orospu annesi bizim

You sick bastard, Vic.

Hasta orospu çocuğu, Vic.

Click to see more example sentences
bastard soysuz

Oh this bastard.

Oh Bu soysuz.

That bastard's here, isn't he?

O soysuz burada, değil mi?

Grayson, you bastard.

Grayson, seni soysuz.

Click to see more example sentences
bastard it

Please don't be a bastard.

Lütfen bir it herif olma.

Leave her alone, you bastards!

Bırakın onu, it herifler!

How about now, you bastards?

Şimdi nasıl, it herifler?

Click to see more example sentences
bastard köpek

That's a different dog, you sick bastard.

O farklı bir köpek, manyak herif.

You bastard dog, I'll kill you.

Seni piç köpek, seni öldüreceğim.

This lucky bastard's a surf photographer,

Bu şanslı köpek bir sörf fotoğrafçısı

Click to see more example sentences
bastard kalp

You are a stone-cold bastard.

Sen taş kalpli bir pisliksin.

You really are a cold-hearted bastard.

Sen taş kalpli puştun tekisin.

I'm a stone-hearted bastard, too!

Ben de taş kalpli bir piçim!

bastard iti

Kill the bastard, Zultan.

Öldür şu iti, Zultan.

bastard melez

You're a mix-blooded bastard, right?

Sen melez bir piçsin, doğru mu?