English-Turkish translations for bathe:

banyo yapmak, banyo yaptırmak · yıkanmak · banyo etmek · yüzmek · yüzme · other translations

bathe banyo yapmak, banyo yaptırmak

I was just stopping by for a bottle of whiskey and a nice hot bath.

Ben sadece bir şişe viski almak ve sıcak bir banyo yapmak için uğramıştım.

When exactly, when did you last take a bath?

Tam olarak ne zaman, ne zaman banyo yaptın?

Shall I give you a hot bath?

Sana sıcak bir banyo yapayım mı?

Click to see more example sentences
bathe yıkanmak

I mean, bathing in the water cures everything?

Yani, bir suda yıkanmak her şeyi iyileştirir mi?

Who wants first bath?

İlk kim yıkanmak ister?

Bathing is a lonely business.

Yıkanmak yalnız bir iştir.

Click to see more example sentences
bathe banyo etmek

Hurry up and take a bath.

Acele et ve banyo yap.

We can bathe every day.

Her gün banyo edebiliriz.

She insists on bathing alone.

Yalnız banyo yapmakta ısrar ediyor.

bathe yüzmek

That's why we're taking a bath now.

Bu yüzden, şu an duş alıyoruz.

Let's start with Baden, to bathe.

Baden ile başlayalım, yüzmek. Baden.

I got your flip-flops for the shower, your personal bath towel, hand towel and washcloth, your hand soap,face soap and shampoo.

Duş için malzemelerini koydum, kişisel banyo havlun, el havlun ve sabun bezini, el sabununu, yüz sabununu ve şampuanını da.

bathe yüzme

This is a natural bathing beach for Galapagos sea lions.

Doğal bir yüzme plajı. Galapagos deniz aslanları için.

It's just a bathing party.

Bu sadece bir yüzme partisi.