English-Turkish translations for batting:

vuruş · beyzbol · other translations

batting vuruş

And now batting for the Grizzlies, number three, Bo Gentry.

Ve şimdi de Grizzlies için üç numara Bo Gentry vuruş yapıyor.

Opening the batting for the English team are Lt. Smith and Lt. Burton.

İngiliz takımı için ilk vurucular Teğmen Smith ve Teğmen Burton.

He has a terrible batting score.

Berbat bir vuruş skoru var.

Click to see more example sentences
batting beyzbol

Said it could be something like a baseball bat or a club.

Bir beyzbol sopası ya da bir kulüp gibi şey olabilir söyledi.

Yes, that's a baseball bat.

Evet, o bir beyzbol sopası.

What's the baseball bat for?

Beyzbol sopası ne için?

Click to see more example sentences