English-Turkish translations for bawl:

bağırmak · other translations

bawl bağırmak

Five minutes in, and he's bawling like a baby. Bawling.

Beş dakika sürdü ve bir bebek gibi bağırarak ağladı.

You bawled her out. She ran away.

Ona bağırıp çağırdın ve o da kaçtı.