English-Turkish translations for bayonet:

süngü · süngülemek · kasatura · other translations

bayonet süngü

There are hundreds of possibilities knives, daggers, letter openers, nail clippers, and bayonets,

Yüzlerce olasılık var bıçaklar, hançerler, mektup açacakları, tırnak makası ve süngü.

The bayonet is not enough

Sadece süngü yeterli değil

That's a German bayonet

Bu bir Alman süngüsü mü?

Click to see more example sentences
bayonet süngülemek

Rifles loaded, bayonets fixed, two men to each prisoner.

Tüfekler dolu, süngüler takılı, her mahkuma iki kişi.

Oh yes, bayonets.

Oh evet, süngüler.

Balls and bayonets brigade.

Toplar ve süngüler tugayı.

Click to see more example sentences
bayonet kasatura

Come back tonight with the bayonet.

Bu gece kasatura ile döneceğim.

Somebody scragged this kid bayonet, maybe a kitchen knife, a cleaver

Biri bu çocuğu boğazlamış kasatura, belki de mutfak bıçağı, hatta satır Bilmiyorum.

A bayonet? yes, yes.

Kasatura mı? Evet, evet.