English-Turkish translations for be obstinate:

inat etmek · other translations

be obstinate

Because she insisted on being obstinate!

Çünkü inatçı olmakta ısrar etti!

I've always wanted to be considered obstinate.

Her zaman inatçı olarak anılmak istemişimdir.

Even dying animals can be obstinate.

Can çekişen hayvanlar bile inatçı olabilir.

Cristi, don't be obstinate.

Cristi, dik kafalı olma.