English-Turkish translations for beacon:

fener · gösterici · işaret kulesi · işaretçi · other translations

beacon fener

She's like a criminal beacon, sending off signals.

O, bir suçlu fener gibi sinyaller gönderiyor.

No, look at the beacon, okay?

Hayır, bak şu fenere, tamam mı?

Is it a beacon?

Bu bir fener mi?

Click to see more example sentences
beacon gösterici

The Catholic Church is not a corporation, it's a beacon.

Katolik Kilisesi bir şirket değil. Bir yol gösterici.

It's the homing beacon, sir.

Yer gösterici işaret, efendim.

beacon işaret kulesi

Today, the Beacon International Project was launched.

İşaret Kulesi Uluslararası Projesi" bugün başlatıldı.

The beacons of Minas Tirith!

Minas Tirith işaret kuleleri!

beacon işaretçi

It's a goddamn homing beacon.

Kahrolası bir güdümlü işaretçi.