English-Turkish translations for bead:

boncuk · boncuklu · tespih · kolye · tane · other translations

bead boncuk

Once upon a long time ago, there was an island some Dutch, some lndians and some beads.

Çok uzun zaman önce bir ada varmış. Biraz Hollandalı, biraz Hintli, biraz da boncuk varmış.

There will be many beads for you

Senin için bir sürü boncuk olacak.

Oh, look, found some more beads.

Bak biraz daha boncuk buldun.

Click to see more example sentences
bead boncuklu

I think it still needs like a sash or maybe some beads.

Hala bir kuşağa ya da boncuklu bir kemere ihtiyacı var bence.

Maybe wear something with beads.

Belki boncuklu bir şeyler giyerdim.

Twisted, beaded, braided

Örülmüş, boncuklu, bağlanmış

Click to see more example sentences
bead tespih

What are these, Rosary beads?

Ne bunlar? Tespih taşları mı?

Red sneakers, rosary beads, red bandana here.

Kırmızı ayakkabılar. Tespih. Burasında kırmızı bandana.

When will you buy me beads, Uncle Nakip?

Bana ne zaman tespih alacaksın Nakip amca?

bead kolye

A bracelet, necklace, beads, wasn't it?

Bir bilezik, kolye, boncuklar, değil mi?

A beautiful bead necklace.

Güzel bir boncuk kolye.

It's like a jeweler beading a necklace.

Bir kuyumcunun bir inci kolyeyi dizmesi gibi.

bead tane

I can't, I only have one bead.

Olmaz, sadece bir tane boncuğum var.

They're just cheap little beads.

Bunlar ufak ve ucuz boncuk taneleri.