English-Turkish translations for beagle:

beagle · av köpeği · other translations

beagle beagle

Actually, I'll volunteer Beagle here to help you.

Aslında, Beagle da size yardım etmek için burada.

And also the Finley's beagle behind our house.

Ve bir de arkamızdaki evde Finley'lerin Beagle da.

Beagle or Boston terrier?

Beagle Boston terrier mi?

Click to see more example sentences
beagle av köpeği

Beagle hunting dog.

Av köpeği beagle

And Beagles, Beagles belong with Beagles.

Ve av köpekleri av köpekleriyle olmalı.