English-Turkish translations for beak:

gaga · burun · other translations

beak gaga

Voodoo spell, voodoo spell, seagull beak and bone of Mel, purple heart and tear of chum

Voodoo büyüsü, voodoo büyüsü, Martı gagası ve Mel'in kemiği, mor kalp ve dost gözyaşı

Shut your racist beak, you racist racist!

Kapa şu ırkçı gaganı, seni ırkçı ırkçı!

But look at that beak.

Ama şu gagaya bak.

Click to see more example sentences
beak burun

Not you, buzzard beak.

Sen olmaz, akbaba burunlu!