English-Turkish translations for beast:

canavar · hayvan, hayvansal · çirkin yaratık · other translations

beast canavar

Which he doesn't need anymore, because he's no longer a beast.

Ona artık ihtiyacı yok. Çünkü o artık bir canavar değil.

We gotta find him before he finds another beast.

Başka bir canavar bulmadan önce onu bulmalıyız.

Someone killed my wife. I became a beast.

Biri karımı öldürdü, bir canavar haline geldim.

Click to see more example sentences
beast hayvan, hayvansal

That girl is a wild beast.

O kız vahşi bir hayvan.

Daughter, You? this beast is for you.

Kızım, Sen? bu hayvan senin için.

That's not the Beast.

Bu o hayvan değil.

Click to see more example sentences
beast çirkin yaratık

Who is this beauty and the beast?

Bu güzellik ve bu çirkin yaratık da kim?

Let me go, you ugly beast!

Bırak beni seni çirkin yaratık.

This horrible, ugly beast!

Korkunç, çirkin bir yaratık!