English-Turkish translations for beat up:

dövmek · other translations

beat up dövmek

And I used to beat them up for you, right?

Ve ben onları senin için dövdüm, değil mi?

Did you come here to, what, beat me up?

Buraya ne için geldin beni dövmek için mi?

I'll beat them up for you.

Ben senin için onları döverim.

Click to see more example sentences