beatin'

Now shut your mouth before ya catch yourself another beatin', ya cop killer, all right?

Şimdi, kapa çeneni Kendinizi yakalamak önce başka bir dayak, sen copkiller, tamam mı?

That's the secret, Miss Coates, a-beatin' them roots till they're all soft and squishy

Sırrı bu, Bayan Coates. Köklerinin hepsi pislik gibi yumuşak, süngerimsi bir kıvama gelene kadar dövülür.

Takes more than a beatin' to keep me down.

Bir dayak daha sürer ' beni tutmak için.

Why are you beatin' on him?

Neden bu kadar dövdünüz onu?

That's a lot of beatin'.

Bu çok fazla bir dayak.

You wanna beatin' too?

Sende mi dayak istiyorsun?

Beatin' on a helpless dog?

Dövmek 'a çaresiz köpek?

Kenny, the old man's beatin'you!

Kenny, ihtiyar seni pataklıyor yahu.

Your heart starts beatin' like a big brass band

Kalbin büyük bir orkestra gibi atmaya başlar