English-Turkish translations for beating:

dayak · dövmek · vuruş · çarpan · dövme · dövüş · dayak atma · sopa · mağlubiyet · other translations

beating dayak

But, hey thanks for almost getting beat up for me.

Ama benim için neredeyse dayak yediğin için teşekkür ederim.

You deserve a good beating

İyi bir dayağı hak ediyorsun.

And then, I'II give you a sound beating.

Ve sonra da sana sağlam bir dayak atacağım.

Click to see more example sentences
beating dövmek

And for a long time, I thought I'd never beat that.

Ve uzun bir süre için, ben o dövmek asla düşündüm.

He only came home to beat me anyway.

Eve sadece beni dövmek için gelirdi, neyse

I beat him for you.

Onu senin için döverim.

Click to see more example sentences
beating vuruş

Did you beat me now?

Sen bana vurdun mu şimdi?

Beat him again!

Tekrar vur ona!

Please beat me with it.

Lütfen vur bana onunla.

Click to see more example sentences
beating çarpan

Tonight, my body is yours but my heart my heart beats only for one man.

Bu akşam, vücudum senin ama kalbim kalbim sadece bir adam için çarpıyor.

Your heart is beating so fast.

Kalbin çok hızlı çarpıyor!

Is your heart beating that fast?

Kalbin o kadar hızlı çarpıyor?

Click to see more example sentences
beating dövme

Now please stop beating me.

Şimdi lütfen beni dövmeyi bırak.

Or keep beating on that big guy.

Ya da o koca adamı dövmeye devam et.

Stop beating them up, okay?

Onları dövmeyi bırak, tamam mı?

Click to see more example sentences
beating dövüş

An ordinary person could never beat a martial artist.

Sıradan bir insan, bir dövüş ustasını asla yenemez.

Yeah,you,uh,you still owe me a beating.

Evet, halâ bana bir dövüş borçlusun.

beating dayak atma

Like firebombs and beatings.

Bombalar, dayak atmalar falan.

beating sopa

Yes. and he's that person. who's carrying a stick and he is beating you.

Evet. Ve o kişi. Elinde sopa taşıyan ve seni döven kişi.

beating mağlubiyet

Life gave him a red flower. a good beating. a pinewood overcoat.

Hayat ona kırmızı bir çiçek, ağır bir mağlubiyet, tahtadan bir palto verdi.