English-Turkish translations for beauty:

güzeller güzeli, güzel · güzellik · güzel kız · estetik · güzel bir kimse · other translations

beauty güzeller güzeli, güzel

When was the last time someone told you just how beautiful you are?

En son ne zaman birisi sana, ne kadar güzel olduğunu söyledi?

My beautiful girl you are very beautiful.

Benim güzel kızım sen çok güzelsin.

What a beautiful little girl.

Ne güzel bir kız çocuğu.

Click to see more example sentences
beauty güzellik

Not ordinary beauty but very beautiful! First time in my life I'm seeing such beautiful, mom.

Sıradan bir güzellik değil çok çok güzel hayatımda ilk defa böyle bir güzellik görüyorum, anne.

No, not usually, but catching this beauty was definitely a spiritual experience.

Genelde hayır ama bu güzelliği yakalamak kesinlikle ruhsal bir deneyimdi.

A white Russian for the beauty queen.

Güzellik kraliçesi için bir beyaz Russian.

Click to see more example sentences
beauty güzel kız

Mr. Todd, there's a girl who needs my help, such a sad girl and lonely, and beautiful too and

Bay Todd, yardımıma ihtiyacı olan bir kız var. Çok üzgün ve yalnız bir kız, ayrıca çok güzel

Yes, she comes from a different community, but she's smart and she's beautiful, and I love her.

Evet, o başka bir kasttan "ama çok akıllı ve güzel bir kız "ve ben ona aşığım.

Beautiful, isn't it, little girl?

Güzeldi değil mi küçük kız?

Click to see more example sentences
beauty estetik

Now, flowers provide a salve to our senses because aesthetic beauty calms us and soothes us.

Çünkü çiçekler bizim duygularımıza iyi gelir. Çünkü estetik güzellik bizi sakinleştirir ve yatıştırır.

Marie-Christine Beauty Salon never existed.

Marie-Christine Estetik Kliniği" hiç var olmamıştır.

No aestlnetic beauty whatsoever.

Hiç atletik estetiği yok.

beauty güzel bir kimse

Beautiful view on the yard, but there's nobody to talk to.

Avlunun güzel bir görünümü var, ama konuşmak için hiç kimse yok.

Because nobody is more beautiful than a martyr.

Çünkü hiç kimse Bir şehitten daha güzel olamaz.