English-Turkish translations for beaver:

kunduz · other translations

beaver kunduz

I got super powers from a meteor, and now I'm fighting a giant beaver.

Süper güçlerim var bir meteordan, ve şimdi dev bir kunduz ile mücadele ediyorum.

He's a beaver. He shouldn't be saying anything!

O bir kunduz, herhangi bir şey söyleyebilirdi!

He's a beaver.

O bir kunduz.

Click to see more example sentences