became

Someone I met a while ago who became very special to me and I love her.

Kısa bir süre önce tanıştığım biri. Benim için çok özel biri oldu. Ve onu seviyorum.

Then one day that changed, and my greatest fear became my best friend.

Sonra bir gün bu değişti ve benim en büyük korkum en iyi arkadaşım oldu.

Before I became a director I'd always wanted to make a very simple love story

Yönetmen olmadan önce, her zaman çok basit bir aşk hikayesi yapmak istiyordum.

I became a cop to help people, Mrs. Scott, and ever since this case became official,

Ben insanlara yardım etmek için polis oldum, Bayan Scott, ve bu olay resmileştiğinden beri,

You must've had a normal life before you became a vampire. A job, friends, family.

Vampir olmadan önce normal bir hayatın olmuş olmalı bir iş, arkadaşlar, aile.

After you left, she became a completely different person.

Evet. Sen gittikten sonra tamamen farklı bir insana dönüştü.

After you left, she became a completely different person. Yeah.

Sen gittikten sonra tamamen farklı bir insana dönüştü.

I thought I became a part of the family a while ago.

Ben bir süre önce zaten ailenin bir parçası oldum sanıyordum.

In a few months, I became a young lady.

Bir kaç ay içinde genç bir kadın oldum.

And then, when you were born you became someone else.

Ve sonra, sonra sen doğdun ve başka biri oldun.