English-Turkish translations for beckon:

çağırmak · other translations

beckon çağırmak

Yes. the secret admirer beckons.

Evet, gizli hayran çağırıyor.

Come home o' wanderer, your beloved beckons

Evine gel gezgin, sevdiğin seni çağırıyor.

He's dead, but he beckons.

O öldü, ama bizi çağırıyor.

Come home o' wanderer, your mate beckons

Evine gel gezgin, dostların seni çağırıyor.

Your last tot beckons me.

Son pufun beni çağırıyor.

My mother beckons me.

Annem beni eliyle çağırdı.

My mother came, beckoned me and flew away.

Annem geldi, beni çağırdı ve uçup gitti.

Destiny beckons me to other paths.

Kader beni başka taraflara çağırıyor.

The castle beckons, Tom.

Kale bizi çağırıyor Tom.

When love beckons, follow.

Aşk seni çağırınca, izle