English-Turkish translations for become angry:

öfkelenmek · other translations

become angry öfkelenmek

He's become petulant and angry.

Aksi ve öfkeli biri oldu.