English-Turkish translations for become:

olmak · haline gelmek · gitmek · uymak · dönüşmek · other translations

become olmak

You still have a long way to go before you become a rich man like me.

Benim gibi zengin bir adam olmak için daha çok uzun bir yolun var.

If he dies, Raymond Shaw becomes the new president, doesn't he?

Eğer o ölürse, Raymond Shaw yeni başkan olur, öyle değil mi?

What, because he's become too sensitive for you?

Ne, sana karşı çok hassas olduğu için mi?

Click to see more example sentences
become haline gelmek

But it's been up there a long time, so it's become a pretty big deal.

Ama uzun bir süredir orada ve büyük bir olay haline geldi.

When did killing someone become an option?

Birini öldürmek ne zaman bir seçenek haline geldi?

Bacon. Two Socks, like Cisco, has become a trusted friend.

Çift Çorap da Cisco gibi güvenilir bir dost haline geldi.

Click to see more example sentences
become gitmek

Change your name, go somewhere else, become something else.

Adını değiştir, başka bir yere git, başka birisi ol.

Please go, before you, too, become ill.

Lütfen git. Sen de hastalanmadan önce git.

Go to Hong Kong and become an office clerk.

Hong Kong gidin ve bir ofis memuru olmak.

Click to see more example sentences
become uymak

So now you're gonna become an even bigger drug dealer?

Yani sen şimdi daha büyük bir uyuşturucu satıcısı olacaksın?

How does a restaurant owner become a drug dealer?

Bir restoran sahibi nasıl uyuşturucu satıcısı olur?

White Mike has become a very good drug dealer.

Beyaz Mike, çok iyi bir uyuşturucu satıcısı olmuştur.

Click to see more example sentences
become dönüşmek

Or become a very powerful player himself.

Ya da çok güçlü bir taşa dönüşebilir.

But you know, a couple leaks turn into maybe one big leak and then that big leak becomes a very big responsibility.

Ama biliyorsun bir kaç sızıntı büyük bir sızıntıya dönüşebilir ve bu büyük sızıntıda beraberinde büyük bir sorumluluk getirir.

A strong personal experience can become an intense story.

Güçlü bir kişisel deneyim, yoğun bir öyküye dönüşebilir.

Click to see more example sentences