English-Turkish translations for bed:

yatak · ocak · oda · yerleşmek, yerleştirmek · yatak yapmak · uyumak · kalmak · yataklı · döşek · oturtmak · nehir yatağı · yatırmak · tahta · yığın · zemin · karyola · other translations

bed yatak

Oh my god, there's something under the bed, it's really big, and it's got hair, it's really scary.

Tanrım, yatağın altında bir şey var. Çok büyük ve saçları var. Gerçekten çok korkunç.

Just drink some water and go to bed, please.

Sadece biraz su içip, yatağına git, lütfen.

Hurry up and come to bed!

Acele edin ve yatağa gelin!

Click to see more example sentences
bed ocak

Even if she was bad in bed, which she isn't, is it really that important?

Cnarlotte yatakta kötü olsa bile, ki değil, bu o kadar önemli mi?

Then what's that big bed for?

O zaman o büyük yatak ne için?

He's got his own bed.

Onun kendi yatağı var.

Click to see more example sentences
bed oda

This is my room, and this is your bed.

Bu benim odam ve bu da senin yatağın.

There is only one bed.

Odada tek bir yatak var.

It's a great room with a very comfortable bed.

Rahat bir yataklı çok güzel bir oda.

Click to see more example sentences
bed yerleşmek, yerleştirmek

Last night I ate some dinner, had a beer, went to bed, and woke up like this.

Dün gece biraz akşam yemeği yedim, bir bira içtim, yatağa gittim, ve bu şekilde uyandım.

Eat Something. Before you go to bed.

Bir şeyler ye, yatağa girmeden önce.

Yeah. Oh, two days bed and board.

Oh, iki gün yatak ve yemek.

Click to see more example sentences
bed yatak yapmak

Tonight, you and me, this bed we'll do some things.

Bu gece, sen, ben, bu yatak bazı şeyler yapacağız.

Go down and make a bed for him.

Aşağı in ve bir yatak yap ona.

Honey, you made the bed again.

Tatlım, yatağı tekrar yaptın?

Click to see more example sentences
bed uyumak

Go to bed and get some sleep, ok?

Yatağa git ve biraz uyu. Tamam mı?

Then, sleep in our bed tonight.

Öyleyse bu gece bizim yatağımızda uyu.

Before, who slept on this bed?

Daha önce, bu yatakta kim uyudu.

Click to see more example sentences
bed kalmak

You have to stay here every night because I'm sleeping in your bed, right?

Her gece burada kalmak zorundasın. Çünkü ben senin yatağında uyuyorum değil mi?

Stay in bed all day.

Bütün gün yatakta kalmak.

But then we'd be stuck in this bed forever.

Ama o zaman bu yatakta sonsuza dek kalmış olurduk.

Click to see more example sentences
bed yataklı

It's a great room with a very comfortable bed.

Rahat bir yataklı çok güzel bir oda.

We only have single beds left tonight.

Bu gece sadece tek yataklı odalar kaldı.

One room, two beds.

İki yataklı bir oda.

Click to see more example sentences
bed döşek

Just shut your eyes and imagine you're back in your own bed with a soft mattress and a lovely feather pillow.

Sadece gözlerini kapa ve kendi yatağında olduğunu hayal et yumuşak bir döşek ve güzel bir kuş tüyü yastık.

She's not just sick, she's on her death-bed. And this is her last wish.

Sadece hasta bile değil, ölüm döşeğinde. ve bu onun son arzusu.

Miss Elsa Bergius, who was gravely ill, lay in bed.

Ölüm döşeğinde olan Bayan Elsa Bergius yatağında yatıyor.

Click to see more example sentences
bed oturtmak

Go to bed or sit down!

Ya yatağa git ya da otur.

Oome sit on the bed.

Gel otur şöyle yatağa.

Sittin'up in bed, readin' Esquire.

Yatakta oturuyor, Esquire okuyor.

bed nehir yatağı

Follow the old river bed.

Eski nehir yatağını izle.

Oh, dried river bed.

Kurumuş bir nehir yatağı.

bed yatırmak

Max and I ordered pizzas, then I put him to bed.

Max ve ben pizza ısmarladık, sonra onu yatağına yatırdım.

Um, Gulley had a fever this morning, so I just put him back in bed.

Gulley'in bu sabah ateşi vardı bu yüzden ben de onu tekrar yatırdım.

bed tahta

Stilts, diapers, bedding, sheets, a microphone

Tahta bacaklar, çocuk bezleri, çarşaflar, bir mikrofon

bed yığın

I gotta say, a tanning bed and a stack of Victoria's Secret catalogs?

Bir güneşlenme yatağı ve bir yığın victoria's Secret kataloğu mu?

bed zemin

The beds floor whatever.

Yataklar, zemin her ne varsa.

bed karyola

There are cots, bed sheets and sometimes even milk.

Karyolalar, yatak çarşafları ve bazen süt bile var.