English-Turkish translations for bedchamber:

yatak Odası, yatak odası. · other translations

bedchamber yatak Odası, yatak odası.

Your stepfather, my husband, locked me and my children in the bedchamber.

Üvey baban olan kocam,.. beni ve çocuklarımı yatak odasına kilitledi.

Wallace rode into his bedchamber and killed him.

Wallace atıyla yatak odasına girmiş ve onu öldürmüş.

Aye. Wallace rode into his bedchamber and killed him.

Evet, Wallace atıyla yatak odasına dalmış ve onu öldürmüş.

Click to see more example sentences