English-Turkish translations for bedclothes:

çarşaf · other translations

bedclothes çarşaf

A lot of tangled bedclothes and unspoken loathing then spoken loathing and no tangled bedclothes.

Dağınık çarşaflar ve konuşulmayan gönülsüzlük sonra da konuşulan gönülsüzlük ve düzgün çarşaflar.