English-Turkish translations for bedding:

yatak · yatak takımı · other translations

bedding yatak

Oh my god, there's something under the bed, it's really big, and it's got hair, it's really scary.

Tanrım, yatağın altında bir şey var. Çok büyük ve saçları var. Gerçekten çok korkunç.

Just drink some water and go to bed, please.

Sadece biraz su içip, yatağına git, lütfen.

Hurry up and come to bed!

Acele edin ve yatağa gelin!

Click to see more example sentences
bedding yatak takımı

The wedding party, a TV" and bedding.

Düğün töreni, bir T.V ve yatak takımı için.