English-Turkish translations for bedeck:

süslemek · other translations

bedeck süslemek

The season comes to bedeck The bridal earth

Mevsim geliyor süslemek için Gelin olan toprağı