English-Turkish translations for bedlam:

tımarhane · other translations

bedlam tımarhane

It's bedlam, isn't it?

Tımarhane gibi, değil mi?

It's been bedlam!

Bir tımarhane gibi!