English-Turkish translations for bedside:

başucu · other translations

bedside başucu

I complained about your bedside manner because you seemed completely unaware that I was a human being with feelings.

Senin başucu şekilde hakkında şikayet tamamen habersiz görünüyordu çünkü Ben bir insan olduğunu duygular.

It's my bedside book.

Bu benim başucu kitabım.

A lot of bedside reading.

Bir sürü başucu kitabı.

Click to see more example sentences