English-Turkish translations for bedsore:

yatak yarası · other translations

bedsore yatak yarası

You know what "bedsore" means?

Yatak yarası ne demek, biliyor musun?

That's not a bedsore.

Bu yatak yarası değil.