English-Turkish translations for bedstead:

karyola · other translations

bedstead karyola

Miss Barkley, the bedsteads in Ward B need polishing.

Bayan Barkley, Koğuş B'deki karyolaların boyanması gerek.

What's in it, then, a bedstead?

içindeki ne, öyleyse, bir karyola mi?