English-Turkish translations for bee:

arı · arım · bal arısı · gün · other translations

bee arı

I'm sorry, officer. There was actually a big bee in the car.

Üzgünüm memur bey, aslında arabanın içinde büyük bir arı vardı.

At least it's a Canadian bee.

En azından Kanadalı bir arı.

Well, my goodness, you're a hungry little bee.

Tanrım, küçük bir arı gibi açsın sen.

Click to see more example sentences
bee arım

Come on, Honey Bee.

Gel hadi bal arım.

Did my little worker bee find a happy hive?

Benim küçük işçi arım, mutlu bir kovan buldu mu?

Honey bee, honey bee, I am sorry.

Bal arım, bal arım. Özür dilerim.

Click to see more example sentences
bee bal arısı

There's a bee on that plane.

O uçakta bir bal arısı var.

Well, listen up, honey bee.

O zaman dinle bal arısı.

Better than wasp honey, not as good as bee.

Yaban arısından daha iyi, ama bir bal arısı değil.

Click to see more example sentences
bee gün

It's just a simple, little, everyday bee sting.

Her gün olabilen basit bir arı sokması.

Thursday we got attacked by bees.

Perşembe günü arı saldırısına uğradık.

Your bees died days ago.

Arıların günler önce öldü.