English-Turkish translations for beech:

kayın · kayın ağacı · other translations

beech kayın

It's a big park with lots of trees oaks, birches, ash trees, poplars, beeches, olive trees

Burası büyük bir park, içinde bir sürü ağaçları meşesi, huş, dişbudak ağaçları, gürgen, kayın, zeytin ağaçları

Oak planks, beech, pine.

Meşe kalaslar, kayın, çam.

Beech wood, isn't it?

Kayın ağacından değil mi?

Click to see more example sentences
beech kayın ağacı

It's a big park with lots of trees oaks, birches, ash trees, poplars, beeches, olive trees

Burası büyük bir park, içinde bir sürü ağaçları meşesi, huş, dişbudak ağaçları, gürgen, kayın, zeytin ağaçları

Dear thrush and white-billed grouse birds, Dear Ireland Beech Jaybirds,

Sevgili beyaz gagalı sızlanan ardışkuşları Sevgili İrlanda Kayın ağacı alakargaları