English-Turkish translations for beef:

etli, et · biftek · sığır · sığır eti · dana eti · other translations

beef etli, et

Bigger left egg, smaller right egg And Sliced duck, goose pork, beef, mutton with fried rice

Sol yumurta daha büyük, sağ yumurta daha küçük Ve dilimlenmiş ördek, kaz domuz,sığır, koyun eti, kızarmış pirinçli.

Of course, I gave him a tin of bully beef.

Tabii ben de ona sığır eti konservesi verdim.

Beef sandwiches, and a nice pot of tea.

Etli sandviçler ve bir demlik dolusu çay.

Click to see more example sentences
beef biftek

What is this, chicken or beef?

Bu ne? Tavuk mu biftek mi?

Beef and beer and Jesus.

Biftek, bira ve İsa.

Well, get some roast beef then.

Biraz biftek al o zaman.

Click to see more example sentences
beef sığır

Bigger left egg, smaller right egg And Sliced duck, goose pork, beef, mutton with fried rice

Sol yumurta daha büyük, sağ yumurta daha küçük Ve dilimlenmiş ördek, kaz domuz,sığır, koyun eti, kızarmış pirinçli.

This is beef.

Bu sığır eti.

Looks like a side of beef.

Sığır eti bir yan benziyor.

Click to see more example sentences
beef sığır eti

Bigger left egg, smaller right egg And Sliced duck, goose pork, beef, mutton with fried rice

Sol yumurta daha büyük, sağ yumurta daha küçük Ve dilimlenmiş ördek, kaz domuz,sığır, koyun eti, kızarmış pirinçli.

And there was always that beef with carrots.

Ve her zaman havuçlu sığır eti vardı.

I like pork, and he likes beef.

Ben domuz eti seviyorum, o sığır eti.

Click to see more example sentences
beef dana eti

That smells like beef.

Dana eti gibi kokuyor.

Look, what is it, beef?

Ne bu, dana eti mi?

It's not beef or pork.

Dana veya domuz eti değil.

Click to see more example sentences