English-Turkish translations for been:

olmadık · other translations

been olmadık

Because you and I have never been friends.

Çünkü sen ve ben hiçbir zaman arkadaş olmadık.

We've never been friends before.

Daha önce hiç arkadaş olmadık.

We haven't always been close, but he's never

Her zaman çok yakın olmadık ama o hiç

Click to see more example sentences